อมรินทร์นิทรรศสู่อาเซียน ๕๖

ดาวโหลดภาพคลิ๊ก จาก อมรินทร์นิทรรศสู่อาเซียน ๕๖

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานวิชาการ “อมรินทร์นิทรรศสู่อาเซียน ๕๖” ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสุทธิมาลย์ สมวาจา ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโฆสิตสโมสร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโฆสิตสโมสร

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนโฆสิตสโมสร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวจรีย์พร โน๊ตชัยยา ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพข้าราชการ สพป.กทม.ด้าน ICT

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานApplicationงานเอกสารและพัฒนาศักยภาพด้าน ICT

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Application เกี่ยวกับงานเอกสารและ Social Network บนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android สำหรับผู้บริหารและบุคลากร สพป.กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ทั้งในระดับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้สามารถใช้งาน Application และงานเอกสารได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการอบรมและให้ความกรุณาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในระบบปฏิบัติการ IOS เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๓ “สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม” Good Thinker Good Morality Ensuring Greatness เมื่อเช้าวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ อาคารชาเลนเจอร์ 3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงเรียนในสังกัดที่ร่วมจัดนิทรรศการ และให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมี นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด และนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้กล่าวรายงาน

ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทราราม

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดอมรินทราราม

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดอมรินทราราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี นางลมัยพร แหล่งหล้า ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ

ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดช่างเหล็ก เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยมี นายเฉลิมพงษ์ ถนอมรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ

ผู้บริหาร สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพลับพลาชัย

ดาวโหลดภาพคลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดพลับพลาชัย

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดพลับพลาชัย เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร โดยมี ว่าที่ ร.ท.ชวลิต วิชาดี ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ

ผู้บริหาร สพป.กทม.ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ(ต่อ)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

 

ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผู้บริหาร สพป.กทม. ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)

นางอรฤดี พูลศรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา พบปะและตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะ พูดคุย ให้ข้อเสนอแนะในด้านการบริหารจัดการทั้ง ๔ ด้าน การจัดการเรียนการสอน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรม/โครงการที่เป็นเลิศของโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียนให้การต้อนรับ