ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ส่งความสุขสู่ สพป.กทม.

58 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการ ส่งความสุขสู่ สพป.กทม.

ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมอวยพร ผอ.สพป.กทม. เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จาก 29-12-58ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

นายสมยศ  ศิริบรรณ  ผอ.สพป.กทม. ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น 3 สพป.กทม. โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.กทม. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจง วางแผน และเตรียมการในการรับการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานวันครู’59

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมเตรียมงานวันคร’59

สพป.กทม. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู สพป.กทม. เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ    ชั้น 3 สพป.กทม.  ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 16 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีผู้เข้าประชุม  ประกอบด้วย ประธานกลุ่มโรงเรียน รองประธานกลุ่มโรงเรียน และเลขานุการกลุ่มโรงเรียนทั้ง 3 กลุ่ม ในการนี้มีพิธีมอบสมุดสนับสนุนการศึกษาค่านิยม 12 ประการ ให้แก่โรงเรียนในสังกัด จำนวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนพญาไท โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) โรงเรียนวัดอมรินทราราม โรงเรียนวัดช่างเหล็ก โรงเรียนไทยรัฐวิทยา  ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) โรงเรียนวัดพลับพลาชัย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.     ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ร่วมงานวัน “กำพล วัชรพล”

จาก 25-12-58 สพป.กทม.ร่วมงานวัน “กำพล วัชรพล”

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กทม. ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.กทม. พร้อมคณะ ร่วมพิธีมอบรางวัล “กำพล วัชรพล” ครั้งที่ 19 ประจำปี 2558 เมื่อบ่ายวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต กทม. พร้อมนี้ได้แสดงความ ยินดีกับ นางสาววราศิณี บุญเพ็ง ข้าราชการครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ กทม. กับรางวัลชนะเลิศ ครูไทยรัฐวิทยาดีเด่น ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี 2558 งานวันกำพล วัชรพล โดยมี พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน “วันกำพล วัชรพล” ครั้งที่ 19 พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาและบุคลากรดีเด่น โดยมีคุณหญิงประณีตศิลป์ วัชรพล ประธานกรรมการบริษัท วัชรพล จำกัด และคณะผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ให้การต้อนรับ โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนผู้บริหารและครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศเข้าร่วมงาน…ชมกมล หาพันนา ปชส. ภาพ/ข่าว

ิปิยะพงษ์ก้าวไกล นำวิถีไทย สู่อาเซียน

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ปิยะพงษ์ก้าวไกล นำวิถีไทย สู่อาเซียน

โรงเรียนปิยะพงษ์ โดยผู้อำนวยการ ดร.สุมาลี มีพงษ์ จัดงาน “ปิยะพงษ์ก้าวไกล นำวิถีไทย สู่อาเซียน” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รอง ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลการเรียนดีตลอดปีการศึกษา…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

จาก 18-12-58 สพป.กทม.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

บรรยากาศพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ภาคกลางและภาคตะวันออก เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธี รอง ผอ.สพป.กทม. พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.กทม. ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกกรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๕ ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ โรงเรียนอ่างทองปัทถมโรจน์ อ.เมือง จ.อ่างทอง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 โดยมี ระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง โดยมี พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ สพป.กทม.

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ครูภาษาอังกฤษ สพป.กทม.

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กทม. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CEFR) สำหรับครูประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสังกัด สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาครูภาษาอังกฤษในสังกัดด้านทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและนักเรียนให้มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล (CPFR) และเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาทั้ง 37 โรง ๆ ละ 2 คน  รวม 74 คน และครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 5 โรง ๆ ละ 2 คน รวม 10 รวมทั้งสิ้น 84 คน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว (และภาพบางส่วนจาก นิกร ยะวงศ์)