การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร (3)

  file 9067094731ประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ โดยมี นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี ผลการประกวด ดังนี้ ที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดราชบพิธ (ลูกเสือวิสามัญ) ที่ 2 โรงเรียนเพชรรัชต์ พระอุปถัมภ์ (ลญ.) ที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) (เนตรนารีสามัญ) ที่ 6 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา (เนตรนารีสามัญ) ที่ 7 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ (ลูกเสือสามัญ) ในการนี้ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนวัดราชบพิช จะเป็นผู้แทนระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าประกวดในระดับประเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

 

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2)

 file 9067094731การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร (2)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ โดยมี นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี ผลการประกวด ดังนี้ ที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดราชบพิธ (ลูกเสือวิสามัญ) ที่ 2 โรงเรียนเพชรรัชต์ พระอุปถัมภ์ (ลญ.) ที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) (เนตรนารีสามัญ) ที่ 6 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา (เนตรนารีสามัญ) ที่ 7 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ (ลูกเสือสามัญ) ในการนี้ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนวัดราชบพิช จะเป็นผู้แทนระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าประกวดในระดับประเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร (1)

file 9067094731 การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร (1)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้รับมอบหมายจากสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้ดำเนินการจัดประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม ระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2559 ณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพฯ โดยมี นางงามพิศ ลวากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เป็นประธานในพิธี ผลการประกวด ดังนี้ ที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดราชบพิธ (ลูกเสือวิสามัญ) ที่ 2 โรงเรียนเพชรรัชต์ พระอุปถัมภ์ (ลญ.) ที่ 3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยาพุทธมณฑล (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ที่ 4 โรงเรียนโยธินบูรณะ (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ที่ 5 โรงเรียนบ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) (เนตรนารีสามัญ) ที่ 6 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา (เนตรนารีสามัญ) ที่ 7 โรงเรียนสายน้ำทิพย์ (ลูกเสือสามัญ) ในการนี้ กองลูกเสือวิสามัญโรงเรียนวัดราชบพิช จะเป็นผู้แทนระดับจังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าประกวดในระดับประเทศ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 ณ สนามเทพหัสดิน สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

 

สัปดาห์รำลึกบรมครูสุนทรภู่

 file 9067094731สัปดาห์รำลึกบรมครูสุนทรภู่

โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) จัดกิจกรรมสัปดาห์รำลึกบรมครูสุนทรภู่ เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณของสุนทรภู่ผู้เป็นบรมครูผู้ซึ่งรับยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกว่าเป็น มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์  ด้านงานวรรณกรรม หรือเชคสเปียร์แห่งประเทศไทย  มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ  จัดนิทรรศการให้ความรู้และการแข่งขันด้านวิชาการเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถของตนเองตามความถนัด โดยมี นางราตรี ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

วันสุนทรภู่ : ประถมนนทรี

file 9067094731 วันสุนทรภู่ประถมนนทรี

โรงเรียนประถมนนทรี จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณสนามโรงเรียนประถมนนทรี เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณบรมครูสุนทรภู่ โดยมีการประกวดวาดภาพระบายสี คัดลายมือ ท่องบทอาขยาน แต่งคำประพันธ์และประกวดการแต่งกายตัวละครในวรรณคดีและชมการแสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี ตอน พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร โดยมี น.ส.สุภาวดี อึ้งพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ร.ร.ประถมนนทรี

วันสุนทรภู่ : อนุบาลพิบูลเวศม์

file 9067094731วันสุนทรภู่ :อนุบาลพิบูลเวศม์

โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม “วันสุนทรภู่” ประจำปีการศึกษา 2559  วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณสนามโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ เพื่อเป็นการรำลึกพระคุณบรมครูสุนทรภู่ มีกิจกรรมการแสดง และละเล่นของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 โดยมี นายสุวรรณ ยะรังวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร  ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.ร.ร.อนุบาลพิบูล

วันสุนทรภู่ : ราชวินิตประถมบางแค

 file 9067094731วันสุนทรภู่ ราชวินิตประถมบางแค

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ โดยมีการแสดงของนักเรียนสายชั้นอนุบาลและการแสดงละครพระอภัยมณี ตอน สุดสาครตกเหว พร้อมทั้งจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจภัยอันตรายจากยาเสพติดให้กับนักเรียนและประชาชนทั่วไปเขตบางแค

ราชวินิตประถมบางแครับการประเมินประกันคุณภาพภายใน

file 9067094731ราชวินิตประถมบางแคประเมินประกัน

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  นำโดย นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายบัณฑิต พัดเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียนราชิวินิต และ น.ส.กัลยา มั่นในธรรม ครูโรงเรียนราชวินิต ตรวจติดตาม 8 องค์ประกอบของระบบประกันมาตรฐานตัวชี้วัดการศึกษาระดับปฐมวัยและขั้นพื้นฐาน   เพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพโดย เครือข่าย ปชส.ร.ร.ราชวินิตประถมบางแค

วันสถาปนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

 file 9067094731วันสถาปนาโรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 08.45 น. โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์  จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนครบรอบ 62 ปี เพื่อรำลึกถึงท่าน จอมพล ป พิบูลสงคราม ผู้ก่อตั้งโรงเรียน  ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ จอมพล ป พิบูลสงคราม  โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

file 9067094731การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร โดยนายสมยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีผู้แทนผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งผู้บริหารโรงเรียน และผู้เกี่ยวข้อง จากหน่วยงานทางการศึกษาในกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุม โดยการระดมความคิดในการจัดทำแผนการศึกษาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการจัดการศึกษา และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ และทุกประเภท ประสานงานและส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในจังหวัด ที่มุ่งเน้นการทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนโดยคำนึงถึงความพร้อมของหน่วยงาน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว