สพป.กทม.ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ประชุมเตรียมความพร้อมการสอบอ่านออกเขียนได้ชั้น ป.1

กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กทม. จัดประชุมเตรียมความพร้อมการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1 เพื่อชี้แจงและศึกษาคู่มือแบบทดสอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป. ให้แก่ครูหัวหน้างานวิชาการและหัวหน้าสายชั้น ป.1 ในสังกัด และโรงเรียนสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเศรษฐเสถียร และโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์) ซึ่งกำหนดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 5 ตุลาคม 2558 รวมทั้งสิ้น 80 คน เมื่อบ่ายวันที่ 29 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.กทม. …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.กทม.ผู้บริหาร ข้าราชการไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเกษียณอายุราชการ

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม.และข้าราชการ สพป.กทม.ไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเกษียณอายุราชการ

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ สพป.กทม. ไหว้พระขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2558 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2558 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหาร วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม วัดอินทรวิหาร วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก การอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน

สพป.กทม. จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน (Knowledge Sharing Room) ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมชั้น3 สพป.กทม. โดยมีวัตถุประสงค์สืบเนื่องจากที่ สพป.กทม. มีนโยบายในการให้โรงเรียนในสังกัดจัดการศึกษาในรูปแบบ ปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ทุกห้องเรียน โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) และพบว่าผลที่เกิดขึ้นในหลายด้าน เป็นที่น่าพอใจเป็นมิติใหม่ในการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงความสามารถได้นำเสนอผลงานจากการค้นพบที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนจึงควรมีการสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือข่ายและบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร ระบบเครือข่ายชุมชนการเรียนรู้ออนไลน์ ของครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในห้องเรียน knowledge sharing room โดยมีการอบรมการใช้แอพพลิเคชั่นจากค่ายไมโครซอฟท์และเคชั่นจากค่าย Google วิทยากรจาก สพป.กทม. ให้ความรู้ตลอดการอบรม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม. ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้เบื้องต้น เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในสังกัดให้มีคุณวุฒิทางลูกเสือประเภทลูกเสือสามัญ ให้บุคลากรทางการลูกเสือที่เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้รับไปทำหน้าที่เป็นผู้กำกับลูกเสือสามัญและรองผู้กำกับลูกเสือสามัญในกองลูกเสือเพื่อพัฒนากองลูกเสือสามัญที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนทั้งสิ้น 82 คน  โดยจัดการฝึกอบรมเป็น 3 กอง คณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม ประกอบด้วย คณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสโมสรลูกเสือ สพป.กทม. โดยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้อนุมัติแต่งตั้งให้ นายอำนวย พุทธมี เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรมกองที่ 1 นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม กองที่ 2 นายสมชาย ถนอมวงศ์ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม กองที่ 3…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา

สพป.กทม.จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 สพป.กทม. โดยมี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. รับของที่ระลึกจากประธาน พร้อมทั้งกล่าวความรู้สึกในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2558…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง เมื่อบ่ายวันที่ 22 กันยายน 2558 ทั้งนี้ ทางสำนักพระราชวัง ได้เปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้ร่วมลงนามถวายพระพร ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ และขอความร่วมมือให้ประชาชน ที่จะมาร่วมลงนาม แต่งกายด้วยชุดสุภาพ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว (ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ในความอนุเคราะห์เก็บภาพบางส่วน)

สพป.กทม.จัดประชุมโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  สพป.กทม. จัดประชุมโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริต

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนสุจริตในสังกัด เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2558 ณ ห้องอมรินทร์ โรงเรียนเอส.ดี.อเวนิว กทม. โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายเครือข่าย ชี้แจง ให้ครูทำความเข้าใจถึงรูปแบบ แนวทาง ยุทธศาสตร์และการดำเนินการของโครงการโรงเรียนสุจริตฯ โรงเรียที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รุ่นที่1 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนสุจริต 1 โรง (วัดเวตะวันธรรมาวาส) รุ่นที่ 2 โรงเรียนเครือข่ายรุ่นที่ 1 มี  4 โรง (พญาไท บางบัวฯ พิบูลอุปถัมภ์ฯ ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ) และรุ่นที่ 3 โรงเรียนเครือข่ายรุ่นที่2 มี 8 โรง (วัดหนัง วัดช่างเหล็ก วัดหงส์รัตนาราม วัดชัยชนะสงคราม อนุบาลวัดนางนอง บ้านหนองบอนฯ วัดเจ้ามูล ประถมนนทรี) ภาคบ่ายวิทยากรจาก สพฐ. : ดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรงค์…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

เกษียณอายุราชการ สพป.กทม. 2558 (3)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก เกษียณอายุราชการ สพป.กทม. 2558 (3)

บรรยากาศพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาสังกัด สพป.กทม. ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนวัดชนะสงคราม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

เกษียณอายุราชการ สพป.กทม. ประจำปี 2558 (2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  เกษียณอายุราชการ สพป.กทม. 2558 (2)

บรรยากาศพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาสังกัด สพป.กทม. ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนวัดชนะสงคราม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

เกษียณอายุราชการ สพป.กทม. ประจำปี 2558

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  เกษียณอายุราชการ สพป.กทม. 2558 (1)

บรรยากาศพิธีเกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษาสังกัด สพป.กทม. ประจำปี 2558 ณ โรงเรียนวัดชนะสงคราม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว