การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีะและพัสดุสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗ (๒)

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและพัสดุสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มี นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแนวปฏิบัติด้านการเงิน บี และพัสดุได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหา ขั้นตอน การทำงานให้รวดเร็วขึ้น เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน และได้รับเกียรติจาก คุณมริษฎา ภู่ขวัญทอง นักวิชาการคลัง สำนักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีต่าง ๆ ในการเข้าระบบ
E-GP…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. / ภาพ – ข่าว

การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุ สถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเ�

หน่วยตรวจสอบภายใน ร่วมกับ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดโครงการ “การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินบัญชีและพัสดุสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘” ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคาร ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร มี นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับแนวปฏิบัติด้านการเงิน บี และพัสดุได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหา ขั้นตอน การทำงานให้รวดเร็วขึ้น เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานร่วมกัน และได้รับเกียรติจาก คุณมริษฎา ภู่ขวัญทอง นักวิชาการคลัง สำนักงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านเทคนิคและวิธีต่าง ๆ ในการเข้าระบบ
E-GP…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ภาพ-ข่าว

สพฐ. ธันวาคมรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก สพฐ. ธันวาคมรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๗

นายรังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร นายบัญญัติ วรรณบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสมนัส เยี่ยมบ้านเด็กชายณฐกรณ์ คล้ายจินดา นักเรียนชั้น ป.๕/๑ โรงเรียนวัดโสมนัส ตามโครงการรณรงค์เยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ “ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลช่วยเหลือให้นักเรียนพร้อมเรียน ขจัดสิ่งรบกวนการเรียนของนักเรียนโดยใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สถานศึกษามีการพัฒนางานและเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามขั้นตอน พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคและทุนการศึกษา จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท เมื่อบ่ายวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนวัดโสมนัส เขตพระนคร กรุงเทพฯ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. ๕ ส.เพื่อปรับภูมิทัศน์

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.๕ส เพื่อปรับภูมิทัศน์

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประชุมข้าราชการเพื่อเตรียมการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร ชั้น ๑ สพป.กทม. เพื่อปรับปรุงเป็นห้องประชุม เมื่อบ่ายวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ภาพ -ข่าว

โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว”

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก โครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว”

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ สพป.กทม. ร่วมบริจาคเงิน เสื้อผ้า ผ้าห่มกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่นักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑ ตามโครงการ “รินน้ำใจต้านภัยหนาว” จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการระดมทุกภาคส่วนในสังกัดและภาคเอกชน จัดคาราวานรินน้ำใจช่วยโรงเรียนประสบภัยหนาว โดยให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แบ่งสายลงพื้นที่มอบสิ่งของและให้กำลังใจครูและนักเรียนที่ประสบภัยหนาว ๔ จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน และตาก โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) เป็นประธานพิธีปล่อยคาราวาน ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ภาพ-ข่าว

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เพื่อแจ้งสถานศึกษาทราบเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมกรณีพิเศษ การจัดงานวันครูประจำปี ๒๕๕๘ ปฏิทินประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ย้ายและแต่งตั้งผู้บริหารสถานศึกษา การจัดงานศิลปหัตถกรรมภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๔ การเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET การเร่งรัดการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ การขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน และการตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ภาพ – ข่าว

เก็บตก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน (๓) ต่อ

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก เก็บตก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน สพป.กทม.(๓)

ขอขอบคุณเครือข่าย ปชส. โรงเรียนกับภาพมุมอื่น ๆ ที่ช่างภาพเก็บไม่หมด ทุกโรงเรียนที่มาร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน สพป.กทม. (๑)

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน (๑)

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในเนื่องวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ…” ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ภาพ -ข่าว

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน สพป.กทม. (๒) ต่อ

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน (๒) ต่อ

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมทำพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในเนื่องวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ พร้อมทั้งถวายสัตย์ปฏิญาณตนว่า “จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแนวแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติ และประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ…” (ขอขอบคุณ ผอ.บัณฑิต พัดเย็น คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนพญาไทในความอนุเคราะห์และอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้ และขอบคุณเครือข่าย ปชส. โรงเรียนในสังกัดสำหรับภาพบางส่วนค่ะ)…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ภาพ

กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก กิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียนครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมงานกิจกรรมรณรงค์การเยี่ยมบ้านนักเรียน ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษ ๒๕๕๗ “ธันวาคม เดือนแห่งการติดตามผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน” เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม./ภาพ – ข่าว