การอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน สพป.กทม.

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชั้น 3 นายสุรชัยทองทวี รองผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ แนะนำ ตลอดการอบรม และมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูผู้ทำหน้าที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน โรงเรียนละ 2 คน…ชมกมล หาพันนา ปชส. สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม. ร่วมพิธีลงนามโครงการ “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น”

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ลงนามปฏิญญา สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น

นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต และผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง พร้อมทั้งแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ“สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น” เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น  ” โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยและยกระดับคุณธรรม จริยธรรมของคนไทยให้สูงขึ้น ซึ่งการดำเนินโครงการนี้มีวัตถุประสงค์อยากให้ สพฐ.เป็นหน่วยงานใสสะอาด สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556-2560)  โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558 ณ ห้องฟินิกซ์ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี จ.นนทบุรี…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

โครงการอบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก อบรมภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เข้าร่วมอบรมตามโครงการ “อบรมสื่อสารภาษาอังกฤษแบบสายฟ้าแลบ” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจัดขึ้นเพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ  โดยมี นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ระหว่างวันที่ 22-26 มีนาคม 2558  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

เปิดบ้านการเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนวัดหนัง

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก เปิดบ้านการเรียนรู้สู่อาเซียน โรงเรียนวัดหนัง

นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานเปิดบ้านการเรียนรู้สู่อาเซียน ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดหนัง พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานนักเรียน ครู ทั้งสายชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและการศึกษาพิเศษ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2557 โดยมี นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนัง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ข่าว (ขอบคุณภาพจากเครือข่าย ร.ร.วัดหนัง)

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์วัดหงส์รัตนาราม

นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 278 ประจำปี 2558  เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนชั้น ป.4-5 มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์  มีทักษะและสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ ก่อให้เกิดนักประดิษฐ์น้อยและผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์เพื่อร่วมประกวดต่าง ๆ จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.สัมมนาครูปฐมวัยจากงานวิจัยสู่ชั้นเรียน

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก  สพป.กทม.สัมมนาครูปฐมวัยจากวิจัยสู่ชั้นเรียน

นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานเปิดการสัมมนาครูปฐมวัยจากงานวิจัยสู่ชั้นเรียน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2556 ณ โรงเรียนพญาไท ซึ่งผู้เข้าสัมมนาประกอบด้วยครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั้ง 37 โรงเรียน ทั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มากความสามารถ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุลีพร สงวนศรี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.ประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ประเมินการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้น

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดำเนินการประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวเพื่อเลื่อนชั้นให้กับครอบครัวที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวในสังกัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ดังนี้  ประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว เพื่อเลื่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้แก่ เด็กหญิงปนัสยา แอนเจลิก้า ดีมากค์ ประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว มีครอบครัวศรีตรัง ชั้นป.2 ขึ้น ป.3 ครอบครัว ด.ช.แมกส์ ลี ป.3 ขึ้น ป.4 ครอบครัว ด.ญ.นาดา หวังนุช ป.3ขึ้น ป.4 และประเมินการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ด.ช.อรัณ โอรี ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ประเมินเพื่อจบหลักสูตรชั้น ป.6…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

สพป.กทม.อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาในการอบรมเพื่อศึกษาเกี่ยวกับเครือข่ายและการตรวจสอบเครือข่ายภายในโรงเรียน ระบบพิสูจน์ตัวตนในการใช้อินเทอร์เน็ต (Authentication : Linux FreeBSD) ระบบกระจายสัญญาณ (Wi –fi) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหาร (Group Office) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ (ICT Nited BKK , Edmodo)เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน (ObecLms) ผู้เข้าประกอบด้วย ครูคอมพิวเตอร์ หรือครูผู้ดูแลระบบ  จำนวน 1 คน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว

พิธีปัจฉิมโอวาทและมอบ ปพ.1 ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ (กระจ่าง สิงหเสนี) (2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก พิธีปัจฉิมโอวาทและมอบ ปพ.1 ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) (2)

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปัจฉิมโอวาทและมอบเอกสาร ปพ.1 พร้อมทั้งให้โอกวาทนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

พิธีปัจฉิมโอวาทและมอบ ปพ.1 ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก พิธีปัจฉิมโอวาทและมอบ ปพ.1 ร.ร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัยฯ

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปัจฉิมโอวาทและมอบเอกสาร ปพ.1 พร้อมทั้งให้โอกวาทนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมกาญจนาภิเษก โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว