กิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” LIFE SAVING

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต LIFE SAVING

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 เพื่อฝึกให้เด็กนักเรียน เยาวชนที่ว่ายน้ำไม่เป็น ให้สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดจากการเสียชีวิตเมื่อประสบอุบัติเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำอย่างถูกต้องตามหลักสากล และได้ทำพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 ณ สระว่ายน้ำศูนย์กีฬานันทอุทยานสโมสรกองทัพเรือ โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีดังกล่าว…ชมกมล หาพันนา ข่าว / นงเยาว์ สังข์มาลา ภาพ

การประชุมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก การประชุมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

ต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการคนใหม่จาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการคนใหม่

กลุ่มอำนวยการ สพป.กทม. ได้รับสมาชิกเพิ่มอีก 1 คน คือ น้องอ้อม ทัศภรณ์ คำหาญ เจ้าพนักงานธุรการ ย้ายจาก สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 มาดำรงตำแหน่ง ณ กลุ่มอำนวยการ สพป.กทม.เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2558 โดยมี นายสุรชัย ทองทวี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานให้การต้อนรับ เราชาว สพป.กทม. ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.กทม.ติดตามสถานการณ์การสอบรรจุครูผู้ช่วย ปี 2558 ศูนย์จังหวัดสมุทรปราการ

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม.ติดตามสถานการณ์การสอบบรรจุครูผู้ช่วย สพฐ.ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และคณะเจ้าหน้าที่ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นคณะกรรมการติดตามสถานการณ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2558 ติดตามสนามสอบจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 โรงเรียน คือ โรงเรียนราชประชาสมาศัย ฝ่ายมัธยมฯ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง และโรงเรียนวัดด่านสำโรง การสอบครูผู้ช่วยในวันนี้เหตุการณ์ปกติ ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

โครงการ “ล่องเรือมอบรัก ส่งความสุขสู่ประชาชน”

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ล่องเรือมอบรักคืนความสุขสู่ประชาชน

นายสุรชัย ทองทวี นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมโครงการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย “ร่องเรือมอบรัก คืนสุขสู่ประชาชน” โดยการล่องเรือชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้ประชาชนมีทัศนคติที่ดีต่อการท่าเรือแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณท่านสุเทพ เจริญสันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์เป็นอย่างสูง สำหรับการล่องเรือหาความรู้ในครั้งนี้…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ประชุมสัมมนา ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร เพื่อรับฟังนโยบายจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการดำเนินงานตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา เพื่อให้ได้รับความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเกิดประสิทธิผล มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 360 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 183 คน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 42 คน และผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 30 คน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ

ผอสพป.กทม. พร้อมข้าราชการ สพป.กทม.ร่วมงานประเพณีสงกรานต์…รดน้ำขอพร สพฐ.(2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ผอ.สพป.กทม.พร้อมข้าราชการ สพป.กทม.ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์…รดน้ำขอพร สพฐ.(2)

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมข้าราชการ สพป.กทม. ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ …รดน้ำขอพร ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อคืนวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และข้าราชการ สพฐ. ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

ผอ.สพป.กทม.และข้าราชการ สพป.กทม.ร่วมงานประเพณีสงกรานต์…รดน้ำขอพร สพฐ.

 ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก ประเพณีสงกรานต์…รดน้ำดำหัวขอพร (1)

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมข้าราชการ สพป.กทม. ร่วมงาน ประเพณีสงกรานต์ …รดน้ำขอพร ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการ กพฐ. และผู้บริหารระดับสูง สพฐ. สมาคมผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษาแห่งประเทศไทย เมื่อคืนวันที่ 20 เมษายน 2558 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ และข้าราชการ สพฐ. ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว

นักเรียนรับทุนการศึกษาคะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบ O-NET ณ วัดเทพศิรินทราวาส

ดาวน์โหลดภา่พ คลิ๊ก นักเรียนรับทุนการศึกษา คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการสอบ O-NET วัดเทพศิรินทราวาส

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบ O-NET ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จำนวน 65 แยกเป็นวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 49 คน วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 16 คน และในจำนวนดังกล่าวได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 วิชา คือวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ จำนวน 6 คน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558  ณ วัดเทพศิรินทราวาส …ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ ภาพโดย ธนัตถ์ ลาภศิริกุล ครูโรงเรียนวัดพลับพลาชัย

สพป.กทม.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนเม.ย.58

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เม.ย.58

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และข้อสรุปของการจัดงาน “มหากรรมดนตรีไทยเนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2558” และงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด สพป.กทม. (ครั้งที่ 2)  นำเสนอเรื่อง “เป้าหมายการพัฒนาสู่ประถมกรุงเทพ ดีที่สุด  (Milestone  to  simply  the best) เพื่อพิจารณาร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและนำไปสู่การพัฒนาต่อไป…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว