รื่นเริงเถลิงศกใหม่ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ สพฐ.

จาก ปีใหม่ สพฐ.27-12-55

คณะผู้บริหาร สพป.กทม. ร่วมงาน ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๖  สพฐ. เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ บริเวณลานจอดรถ สพฐ.  โดยมี ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานในพิธีดังกล่าว  พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ข้าราชการ สพฐ.

ภาพข่าวโดย : ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.

พิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ โรงเรียนพญาไท

จาก ข่าวตักบาตรพญาไท28-12-55

นายสมยศ  ศิริบรรณ  ผอ.สพป.กทม. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่ เมื่อวันที่  ๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕  ณ บริเวณสนามกีฬาโรงเรียนพญาไท  ในการนี้  ได้รับเกียรติจาก  นายกริช  กาญจนาภา  ประธาน อ.ก.ค.ศ. และ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาโรงเรียนพญาไท  เป็นประธานในพิธีดังกล่าว

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา  ปชส. สพป.กทม.

โครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กทม.

จาก ID Plan27-12-55

สพป.กทม. จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา ตามโครงการพัฒนาสมารรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมศรีพญาไท  โรงเรียนพญาไท  เมื่อวันที่  ๒๗  ธันวาคม ๒๕๕๕  โดยมี  นายสมยศ  ศิริบรรณ  ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ

ภาพข่าวโดย : ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.

ยุวสังคีตศิลป์แผ่นดินไทย ถวายองค์พระภูมิพล

จาก คีตกวีศิลป์ 27-12-55

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ “ยุวสังคีคศิลป์แผ่นดินไทย ถวายองค์พระภูมิพล” เชื่อมความรักชาติด้วยวัฒนธรรม  ณ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี  จ.นนทบุรี  โดยมี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
ภาพข่าวโดย : ชมกมล หาพันนา ปชส. สพป.กทม.

จาก 21-12-55กระบวนการทักษะชีวิต

นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานเปิดการประชุมเครือข่ายโรงเรียนต้นแบบพัฒนาทักษะชีวิต และบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย โรงเรียนเครือข่ายสังกัด สพป.กทม. จำนวน ๘ โรงเรียน พร้อมด้วยเครือข่ายจาก สพป.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุม จำนวน ๔ โรงเรียน และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมืองฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ ได้รับความรู้จากท่านวิทยากร ศาสตราจารย์ รุจา ภู่ไพบูลย์ ให้ความรู้ตลอดการประชุม

ภาพข่าวโดย :  ชมกมล  หาพันนา  ปชส.สพป.กทม.

ทำบุญตักบาตร ณ ท้องสนามหลวง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

จาก 5-12-55ตักบาตรวันพ่อสนามหลวง

สพป.กทม. ได้รับมอบหมายจาก สพฐ. นำคณะข้าราชการร่วมพิธีทำบุญตักตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ท้องสนามหลวง มี นายสุรชัย ทองทวี รอง ผอ.สพป.กทม. นางณภัทรภัค ธัญญวณิชกุล และข้าราชการ สพป.กทม. ร่วมพิธีดังกล่าว

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา  ปชส.สพป.กทม.

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

จาก 3-12-55ประชุมผู้บริหาร

ประชุมผู้บริหาร</a></td></tr></table>นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา  ปชส.สพป.กทม.

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๒

จาก 10-12-12-55 ศิลปะหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดระยอง เขต ๑,๒ และ สพม.๑๘ (ระยอง,ชลบุรี) เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดระยอง โดยมี ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๙.๐๐ น

การประชุมสัมมนา “การพัฒนากระบวนการคิดสู่กิจกรรมการเรียนการสอน”

จาก 7-12-55กระบวนการคิด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมสัมมนาเรื่อง “การพัฒนากระบวนการคิดสู่กิจกรรมการเรียนการสอน” เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น ๖ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ โดยมี ศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศส ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งมี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วยสถานศึกษาในสังกัดทั้งรัฐบาลและเอกชน รวมถึงสถานศึกษาของกรุงเทพมหานครให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา  ปชส.สพป.กทม.

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

จาก พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังแผ่นดิน

สพป.กทม. นำโดย นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. นำข้าราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ตลอดจนการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวาระเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และปลูกฝังอุดมการณ์เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียน

ภาพข่าวโดย : ชมกมล หาพันนา  ปชส.สพป.กทม.