“มิติใหม่การศึกษาไทย : ก้าวอย่างมั่นใจสู่อาเซี่ยน

สพป.กทม. จัดเสวนา เรื่อง “มิติใหม่ :  ก้าวอย่างมั่นใจสู่อาเซี่ยน”  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕

เสวนาสู่อาเซี่ยน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม. ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕

สพป.กทม. จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส  โดยมี นายสมรักษ์  ถวาย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

จาก การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม. ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๕

การสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและพัสดุ สพป.กทม. อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและพัสดุในสถานศึกษา  เมื่อวันที่  ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕  ณ ห้องประชุมโรงเรียนพญาไท  โดยมี  นายดาริกา  กูลแก้ว  รอง ผอ.สพป.กทม.  เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ

จาก อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ

พิธีปิด “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” สพป.กทม.เกมส์ ครั้งที่ 1

พิธีปิดการแข่งขัน “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” สพป.กทม.เกมส์ ครั้งที่ 1 ณ สนามกลางแจ้งโรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส กรุงเทพฯ  โดยมี นายจตุรงค์ เปรมชัยพร  รอง ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานในพิธีปิด พร้อมมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬา

จาก พิธีปิด “กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ” สพป.กทม.