การประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 26-5-57 ประชุมพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

นายสุรชัย ทองทวี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุง พัฒนาเว็บไซต์และเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 21-5-57ประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๓,๓๐ น. วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารคุรุสัมมนาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

 

การประชุม แผนเพิ่มประสิทธิการการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 21-5-57ประชุมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม แผนเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประุถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา ๐๙.๓๐ น.วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารคุรุสัมมนาคาร สพป.กทม. เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 20-5-57ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการ สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีการจัดสวัสดิการภายในหน่วยงาน ปี ๒๕๕๕, ๒๕๕๖ และแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีของสวัสดิการเงินออมและเงินกู้ สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารคุรุสัมมนาคาร สพป.กทม. เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 19-5-57ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ในการนี้มีพิธีมอบเกียรติบัตร ข้าราชการดีเด่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้แก่ นางณัฐนันท์ ปั้นลายนาค ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสามเสน (สำักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) และ นายสุเทพ เจริญสันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ และขอขอบคุณ นางพัฒนา เกตุกาญจโน ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบที่เอื้อเฟื้อสถานที่และอำนวยความสะดวกในการประชุมครั้งนี้

 

โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 16-5-57โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน

มาดามรัตนวดี เหมนิธิ วินเธอร์ ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย มูลนิธิป้องกันอุบัติภัยแห่งเอเซีย เข้าพบ นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอ “โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยมาโรงเรียน” ภายใต้โครงการใหญ่ “โครงการแบ่งปันหมวกนิรภัยเพื่ออนาคตของประเทศไทย” ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ซึ่งจะจัดกิจกรรมให้นักเรียนในสังกัดอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา ๑ ปีการศึกษา จำนวน ๖ โรงเรียนคือ โรงเรียนวัดหนัง โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม โรงเรียนดาราคาม โรงเรียนบ้านหนองบอนฯ โรงเรียนประถมนนทร และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชั้น ๓ อาคารคุรุสัมมนาคาร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

สพป.กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก สพป.กทม.เรียกบรรจุครูผู้ช่วย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗

 

 

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้โอวาทแก่คุณครูบรรจุใหม่ สพป.กทม.ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น ๓ สพป.กทม. เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 15-5-57ประชุมกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ เมื่อเวลา ๑๓.๓๐ น. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ มี นายปัญญา แก้วกียูร ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทำหน้าที่ประธานการประชุม โดยมีการพิจารณาในเรื่องการขออนุญาตจัดการศึกษาโดยครอบครัวทั้งระดับก่อนประถมและประถมศึกษา พร้อมทั้งรับทราบการจบการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวทั้งระดับก่อนประถมและประถมศึกษา และยกเลิกการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

สภากาแฟ สพป.กทม.

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 15-5-57สภากาแฟ สพป.กทม

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพป.กทม. สภากาแฟเพื่อเป็นการนำเสนอความเคลื่อนไหวในการดำเนินการของแต่ละกลุ่มเป็นประจำ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครทุกคน ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เวลา ๐๙.๐๐ น. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมคุรุสัมมนาคาร ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก 14-5-57การพัฒนาคุณการการศึกษาพิเศษ-พญาไท

นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพิเศษโรงเรียนต้นแบบเรียนรวม โรงเรียนพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาประสิทธิภาพของครูในเรื่องการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม และเสริมความเข้มแข็งให้โรงเรียนในฐานะโรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาพิเศษเรียนรวม เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ