การอบรม “ภาษาไทยภาษาชาติ เด็กไทยอ่านคล่องเขียนคล่อง”

สพป.กทม. จัดอบรมครูภาษาไทย โรงเรียนเอกชนในสังกัด “ภาษาไทยภาษาชาติ เด็กไทยอ่านคล่องเขียนคล่อง”  เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนราชินีบน โดยมี นายสมยศ  ศิริบรรณ  เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ  โดยมีครูเข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนภาษาไทยทั้งสิ้นกว่าสามร้อยคน

ชมภาพข่าว

ภาพข่าวโดย : ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.