แรลรี่ปรินายก

ชมภาพข่าว :  แรลลี่ปรินายก19-1-56

นายสมยศ  ศิริบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เป็นประธานปล่อยขบวนแรลรี่โรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า  สนามเสือป่า

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

ประชุมผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง สพป.กทม.

 ชมภาพข่าว :  ประชุม จนท.สพป.กทม.30-1-56

นายสมยศ  ศิริบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ประธานการประชุมผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.กทม. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖  วันที่  ๓๐  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม.  ในการนี้  ได้มีการมอบโล่แด่ น.ส.วิภาวดี เหล็มเต๊ะ ซึ่งได้รับรางวัลอันทรงคุณค่าจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะ  ข้าราชการพลเรือนดีเด่น  พร้อมทั้งมอบดอกไม้อวยพรวันเกิดข้าราชการที่เกิดในเดือนธันวาคม และ มกราคม ในคราวเดียวกัน

ภาพข่าวโดย :  ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

อบรม “แท็บเล็ต” สพป.กทม.

 ชมภาพข่าว :  อบรมแท็บเล็ต สพป.กทม.19-1-56

นายสมยศ  ศิริบรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  เป็นประธานการอบรมการใช้ “แท็บเล็ต” ให้แก่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกคน ซึ่งได้รับมอบจากท่านเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ ไปแล้ว  โดยได้เชิญบริษัทผู้ขายมาให้ความรู้ในการใช้อุปกรณ์ดังกล่าว  เมื่อวันที่  ๑๙  มกราคม  ๒๕๕๖  ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม.

ภาพข่าวโดย  :  ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

เยี่ยม : ให้กำลังใจ “ติว” O-Net

จาก ชมภาพข่าว : เยี่ยมสนามติวO-Net 29-1-56

นางดาริกา กูลแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก ในการเตรียมสู่สนามสอบ O-Net เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

ประชุมคณะกรรมการตรวจสนามสอบ O-Net

ชมภาพข่าว :  ประชุมกรรมการO-Netตรวจสนามสอบ29-1-56

นายธีระวุฒิ  เจริญรัมย์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสนามสอบ O-Net เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๓๕๕๖  ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ  สพป.กทม.

ภาพข่าวโดย : ชมกมล หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖

จาก ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ o-net28-1-56

นายธีรวุฒิ เจริญรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานการประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สพป.กทม. ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลาง ครูผู้คุมสอบประจำห้องสอบ กรรมการรักษาข้อสอบ และกรรมการรับ – ส่งนักเรียน เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม.

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบนโยบายการป้องกันยาเสพติด

จาก พิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและนโยบายย�

นายพงษ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและมอบนโยบายการป้องกันยาเสพติด แก่ ผอ.สพป., สพม., ผู้บริหารสถานศึกษา และครู ในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๖

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

การประชุมคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖

จาก ประชุมกรรมการ o-net 25-1-56

นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสอบ O-NET ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

พิธีเปิดกีฬา “สพฐ.เกมส์” รอบชิงชนะเลิศ

จาก สพฐ.เกมส์

พิธีเปิดกีฬา “สพฐ.เกมส์” รอบชิงชนะเลิศ  ณ สนามกีฬา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖

ภาพข่าวโดย : ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.

พิธีบูชาครู สพป.กทม. : วันครู ๒๕๕๖

จาก พิธีบูชาครู สพป.กทม. : วันครู ๒๕๕๖

นายสมยศ  ศิริบรรณ  ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพหมานคร เขต ๓ เป็นประธานการจัดงานพิธีบูชาครู ในวันครูปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ณ ห้องชุมโรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร   ในการนี้ ได้กราบนมัสการท่านรองเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์  ปาฐกถาธรรมแก่ครูในพิธีดังกล่าวเพื่อเป็น

สิริมงคลแก่ครูในวันดังกล่าว

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.