สพป.กทม.นิเทศ ติดตามงานนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโครงการโรงเรียนประชารัฐ

11 ธ.ค.

01

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก https://goo.gl/photos/9MtZYXrQ8wRuqzWE6

สพป.กทม. ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

11 ธ.ค.

1

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก https://goo.gl/photos/9YPE33jYur6jkZuC6

สพป.กทม.นิเทศ ติดตามงานนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโครงการโรงเรียนประชารัฐ

11 ธ.ค.

1

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก https://goo.gl/photos/9piWFS5AJN8ExYNv5

สพป.กทม.นิเทศ ติดตามงานนโยบายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาโครงการโรงเรียนประชารัฐ

11 ธ.ค.

1

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก https://goo.gl/photos/LTqyQb5aHA9SBnzU9

นิเทศ ติดตาม โครงการโรงเรียนประชารัฐ (วัดช่างเหล็ก)

11 ธ.ค.

%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%a3-%e0%b8%a3-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90_325

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก https://goo.gl/photos/ts2nospuKPADqeKN9

ผอ.สพป.กทม.ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ

11 ธ.ค.

1

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก https://goo.gl/photos/E73djuerkTtvifcAA

ข้าราชการ สพป.กทม.บำเพ็ญกุศล 50 วันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

11 ธ.ค.

1

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก https://goo.gl/photos/sRyJSWBdfYsR6Qws8