ผอ.สพป.กทม.ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่โรงเรียนพญาไท

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ผอ.สพป.กทม.ร่วมทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่โรงเรียนพญาไท

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย ณ โรงเรียนพญาไท เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖

สพป.กทม.ทำบุญปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก  สพป.กทม.ทำบุญปีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทย

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู ร่วมทำบุญสืบสานประเพณีไทยต้อนรับปีใหม่ ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น ๓ สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก  ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓

คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ ประชุมพิจารณาการจัดงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๓ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

สพป.กทม.ร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ดาวโหลดภาพกิจกรรม คลิ๊ก  พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ภาคกลางและภาคตะวันออก

นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานการเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ ให้เกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และนางแสงระวี วาจาวุทธ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ให้การต้อนรับ

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ภาคกลางและภาคตะวันออก

ดาวโหลดภาค คลิ๊ก พิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓ ภาคกลางและภาคตะวันออก

การจัดงานศิลปหัตถรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๓ จังหวัดเพชรบุรี ดำเนินการโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เขต ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีและโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ในการนี้ นายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สนามกีฬาจังหวัดเพชรบุรี อ.เมืองเพชรบรุี จ.เพชรบุรี หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างป็นทางการแล้ว มีการส่งมอบต่อให้กับเจ้าภาพในครั้งที่ ๖๔ โดยกำหนดจัดที่จังหวัดอ่างทองต่อไป

การประชุมสัมมนาการบริหารจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก  การประชุมสัมมนาการบริหารจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมสัมมนาการบริหารจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยมี นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพุทธวรญาณ ชั้น ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

ปิยะพงษ์ก้าวไกลนำวิถีไทยสู่อาเซียน

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ปิยะพงษ์ก้าวไกลนำวิถีไทยสู่อาเซีย�

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานมหหกรรมวิชาการ และนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน ประจำปี ๒๕๕๖  “ปิยะพงษ์ก้าวไกลนำวิถีไทยสู่อาเซียน” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ Convention Hall สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ บางเขน กรุงเทพฯ

สพป.กทม.ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก ประชุมปฏิบัติการทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สุชาดาการ์เด้นท์ลอดจ์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสกนธ์ ชุมทัพ (ข้าราชการชำนาญ) อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการวางแผนระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา”

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา กราบขอพร ผอ.สพป.กทม.เนื่องในเทศกาลคริสมาสต์และวันปีใหม่

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก เซนต์หลุยส์ศึกษาขอพรปีใหม่ ผอ.สพป.กทม.

โรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา นำโดย มาเซอร์โซเฟีย รัศมีมารีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์หลุยส์ศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน กราบขอพร นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เนื่องในเทศกาลวันคริสมาสต์ และวันปีใหม่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อเช้าวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖

ผอ.สพป.กทม.แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คนใหม่

ดาวโหลดภาพ คลิ๊ก จาก แสดงความยินดี ผอ.สายน้ำทิพย์คนใหม่12

นางอรฤดี พูลศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุเทพ เจริญสันดร ซึ่งเดินทางมารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสายน้ำทิพย์ คนใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสายน้ำทิพย์ กรุงเทพฯ