กิจกรรมนิทัศน์การศึกษาวัดหนัง

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก กิจกรรมนิทัศน์การศึกษาวัดหนัง

โรงเรียนวัดหนัง จัดกิจกรรมนิทัศนืการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดหนัง โดยมี นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ รอง ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมผลงานของครู นักเรียนทุกสายชั้นและการแสดงผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ตลอดปีที่ผ่านมา มีนาง นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผอ.ร.ร.วัดหนัง คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับและนำชมผลงาน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.(วัดหนัง)

่ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 1 (2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร ครั้งที่ 1(2)

วันที่ 21 มีนาคม 2559 โรงเรียนในสังกัด. สพป.กทม. จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนพญาไท และ อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กทม. ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2559 โดยความร่วมมือ 9 องกรค์ ได้แก่ สพฐ. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมอุทธยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร และบริษัท ทรูคอเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี) และวิทยากรจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีถาวร อารีย์ศิลป์…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพ

ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร รุ่นที่ 1 (1)

 ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพรครั้งที่ 1(1)

วันที่ 21 มีนาคม 2559 โรงเรียนในสังกัด. สพป.กทม. จำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนพญาไท และ อนุบาลสามเสน (สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์) จำนวนทั้งสิ้น 60 คน เข้าค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กทม. ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2559 โดยความร่วมมือ 9 องกรค์ ได้แก่ สพฐ. กรมส่งเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมอุทธยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรุงเทพมหานคร และบริษัท ทรูคอเปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) ทีมวิทยากรพี่เลี้ยงจาก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง จ.อุทัยธานี) และวิทยากรจากสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร ว่าที่ร้อยตรีถาวร อารีย์ศิลป์…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพ

่ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์วัดหงส์รัตนาราม

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์วัดหงส์รัตนาราม

วันที่ 21 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดหงส์รัตนารามเปิดค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  รุ่นที่ 289 ประจำปี 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนวัดหงส์รัตนารามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) และได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนระดับชั้น ป.4-5 มีความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานด้านอิเล็กทรอนิกส์ มีทักษะเบื้องต้น ก่อให้เกิดการจัดตั้งชุมนุม ชมรมหรือกิจกรรมของนักเรียน ก่อให้เกิดนักประดิษฐ์และผลงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 16 โรงเรียน 48 คน ในการนี้มี นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สพป.กทม. เป็นประธานในการเปิดค่ายดังกล่าว…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว / ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.(วัดหงส์รัตนารามและวัดช่างเหล็ก)

ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์พญาไท

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ค่ายอิเลคทรอนิกส์รุ่นเยาว์พญาไท

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์แห่งชาติ ส.ว.ท.ช. NECTEC และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโครงการ ค่ายอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ NECTEC e – camp ระหว่างวันที่ 19-23 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ จำนวน 18 โรงเรียน จำนวน 62 คน โดยทีมวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความรู้ตลอดการเข้าค่าย…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.-ข่าว/ภาพโดย ครูเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.(พญาไท)

ตลาดนัดมือสองโรงเรียนวัดหนัง

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก ตลาดนัดมือสองโรงเรียนวัดหนัง

วันที่ 18 มีนาคม 2559 โรงเรียนวัดหนังจัดกิจกรรม “ตลาดนัดมือสอง” ซึ่งจัดขึ้นบริเวณสนามโรงเรียนวัดหนัง โดยมีน้อง ๆ ทุกสายชั้นนำสินค้ามือสองมาวางจำหน่ายเพื่อหารายได้และสร้างนิสัยในการออม และเกิดทักษะชีวิตในการประกอบอาชีพ โดยมี นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผอ.ร.ร.วัดหนัง เยี่ยมชม ให้กำลังใจ พร้อมทั้งอุดหนุนสินค้าในครั้งนี้…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.(วัดหนัง)

สพป.กทม.อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน(2)

ดาวน์โหลดภาพ คลิ๊ก สพป.กทม.อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน(2)

วันที่ 2 ของการอบรม เป็นการการอบรมการใช้งาน AcuConference 7.0 เพื่อใช้สำหรับการประชุม conference สำหรับการประชุมกับสถานศึกษาในสังกัด โดยวิทยากรได้ให้ความรู้และสอนการติดตั้งโปรแกรมและการใช้งานเบื้องต้น…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ข่าว/ภาพโดย เครือข่าย ปชส.สพป.กทม.

สพป.กทม.อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

จาก 18-3-59 การอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.กทม. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของครู สังกัด สพป.กทม. ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพญาไท สพป.กทม. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เตรียมการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2559 โดยการออกแบบการสอนเชิงระบบให้เกิดผลงานจากการสอนที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ประจำ เป็นการปพัฒนาวิชาชีพจากงานวิจัยที่ได้ ประกอบด้วยครูในสังกัดทุกโรงเรียน ๆ ละ 3 คน ในการนี้ นายชลธี กุลประดิษฐ์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม. ภาพ/ข่าว และเครือข่าย ปชส.สพป.กทม.

สพป.กทม.ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด

จาก 18-3-58 ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาสถานศึกษาในสังกัด (วัดช่างเหล็ก)

วันที่18 มี.ค. 2559 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.)ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา เรียนที่ 2/2558 โรงเรียนวัดช่างเหล็ก นำโดยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.กทม. (น.ส.ดรุณี พรประเสริฐ นายสยาม ปิยะนราธร น.ส.รัชนีวัลย์ จุลบาท น.ส.วิภาวดี เหล็มเต๊ะ รก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน) พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ นายสุทธิพงษ์ ศรีวิชัย และ นางลมัยพร แหล่งหล้า ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐในคณะกรรมการ ก.ต.ป.ต. ร่วมคณะติดตามการนิเทศในครั้งนี้ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศสำหรับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด พร้อมทั้งรับทราบข้อมูลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารแผนงานและงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป และการดำเนินการตามจุดเน้น/นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้มี นายวัฒนธรรม ระยับศรี ผอ.ร.ร.วัดช่างเหล็ก และคณะครูให้การต้อนรับและรับการนิเทศพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของโรงเรียน…ชมกมล หาพันนา ปชส.สพป.กทม.ภาพ/ข่าว