การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.กทม.ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖

ชมภาพข่าว :  ประชุมผู้บริหาร5-2-56

สำนักงานเขตพื้นที่การึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสยศ ศิริบรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม

ภาพข่าวโดย  :  ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

บรรยายพิเศษ “เส้นทางสู่ความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

ชมภาพข่าว :  บรรยายพิเศษ เส้นทางสู่ความก้าวหน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “เส้นทางสู่ความก้าวหน้าของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” โดยได้รับเกียรติจาก ท่านผู้ตรวจราชการ นายกมล ศิริบรรณ บรรยายพิเศษให้ความรู้ ผู้เข้ารับฟังประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.กทม. เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา /ปชส.สพป.กทม.

เที่ยวนี้ที่ “ภูทับเบิก”

ชมภาพข่าว :  เที่ยวนี้ที่ภูทับเบิก1-2-56

ระหว่างการเดินทางศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ สู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ คณะศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้แวะชื่นชมทัศนียภาพขุนเขา  สายลม และชมหมอกแห่ง “ภูทับเบิก” สร้างความประทับใจแก่คณะศึกษาดูงานเป็นอย่างยิ่งและไม่ลืมที่จะเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึกกัน

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

เขาค้อออนทัวร์

ชมภาพข่าว :  เขาค้อออนทัวร์ 2-2-56

เขาค้อออนทัวร์วันสุดท้ายของการเดินทางของชาว สพป.กทม. ก่อนเดินทางกลับได้แวะชมและซื้อของฝากที่ ไร่ บี.เอ็น. และไม่ลืมที่จะต้องเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกกันอีกต่อไป

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

ROUTE12 & Story Cup : ภารกิจออนทัวร์

ชมภาพข่าว :  ROUTE12 & Story Cup : ภารกิจออนทัวร์ 1-2-56

ภารกิจออนทัวร์ : นำโดยไกด์กิติมศักดิ์แห่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ เป็นอีกแห่งที่ท่าน ผอ.นิคม เขียวฉ่ำ ยินดีนำเสนอและเป็นไกด์นำเที่ยวให้กับพวกเราชาว สพป.กทม. พวกเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

วัดผาซ่อนแก้ว

ชมภาพข่าว :  วัดผาซ่อนแก้ว จ.เพชรบูรณ์ 1-2-56

นายนิคม  เขียวฉ่ำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ นำคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ชมศิลปกรรมอันสวยงามของวัดผาซ่อนแก้ว  อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เราชาว สพป.กทม. ขอขอบพระคุณไกด์กิติมศักดิ์ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

กิจกรรมสัมพันธ์ สพป.กทม.& สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

ชมภาพข่าว :  กิจกรรมสัมพันธ์ กทม.&เพชรบูรณ์๒ 1-2-56

กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างศึกษาดูงาน สพป.กทม.และ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ ในตอนกลางคืนได้รับเกียรติจากท่าน ผอ.นิคม เขียวฉ่ำ และคณะ มาร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน และมีกิจกรรมร่วมกัน พร้อมทั้งได้มีการปล่อยโคมลอยเพื่อเป็นสิริมงคลแก่พวกเราชาว สพป.กทม. ในการนี้ พวกเราต้องกราบขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ และท่าน ผอ.นิคม ยังให้เกียรติร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

ภาพข่าวโดย : ชมกมล หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

สพป.กทม.ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

ชมภาพข่าว :  ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดย นางขวัญใจ ปุระศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มอำนวยการ และลูกจ้างประจำ ศึกษาดูงาน สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โดยมี นายนิคม เขียวฉ่ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพป.เพชรบูรณ์เขต ๒ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.

สพป.กทม.ศึกษาดูงาน สพป.ลพบุรี เขต ๑

ชมภาพข่าว :  ศึกษาดูงาน สพป.ลพบุรี เขต ๑ 31-1-56

สำนักงานเขตพื้้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร นำโดย นางขวัญใจ ปุระศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ (รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารการเงินฯ กลุ่มอำนวยการ และลูกจ้างประจำ ศึกษาดูงาน สพป.ลพบุรี เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ โดยมี นายปัญญา แก้วเหล็ก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ และคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สพป.ลพบุรี เขต ๑ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

ภาพข่าวโดย : ชมกมล  หาพันนา / ปชส.สพป.กทม.